Sportslig plan er en del av klubbens arbeid for å utvikle oss og bli en stadig bedre klubb. 

Sportslig plan er et levende dokument som oppdateres og utvikles av sportsligutvalg to ganger i året. Mer informasjon i dokumentene under.


Scroll Up